SØREN KIERKEGAARD: Kjerlighedens Gjerninger

Efterårets datoer er torsdage: 26. september, 10. og 24. oktober, 7. og 21. november 2019

Vi vil dette efterår læse så meget vi kan nå af Kjerlighedens Gjerninger efter devisen: heller lidt., men grundigt en meget, men overfladisk. Første aften er en introduktion til værket.

Vel mødt i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, kl. 19.00

Tilmelding sker til Anders Kingo, tlf. 49212345 eller ank@km.dk

Hvad er egentlig kristen næstekærlighed?

Ordet og begrebet næstekærlighed er ofte anvendt i såvel den private som den offentlige samtale. Alle er enige om, at næstekærlighed er et gode. Alle er med rette enige om, at næstekærlighed er et sandt kristeligt ord og begreb. Og dog anvender langt de fleste ordet ganske fejlagtigt som udtryk for en form for humanisme.

Hvad ægte, kristen næstekærlighed er, kan man lære hos Søren Kierkegaard. Med Det nye Testamente i hånden guider hans os gennem alle mulige forskellige former for kærlighed for præcist at kunne angive, hvad næstekærlighed er. Og først da bliver næstekærligheden for alvor spændende, udfordrende, nærgående, vedkommende.