Lørdag d. 4. maj 2019, Kl. 19:30 til kl. 20:15

Det er 74 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Vi mindes de tapre sønner og døtre, som kæmpede for landets ære og frihed.

Enhver generation må besinde sig på, hvordan friheden, som skattes, kan rækkes videre til kommende generationer.

Kl. 19.30: Helsingør Domkirke kort gudstjeneste med kor og fællessang ved domprovst Steffen Ravn Jørgensen og domorganist Bo Grønbech

Kl. 20.15: Lysfest ved Sveasøjlen på Havnepladsen med kaffebod.

Kl. ca. 21.00: Velkomst og mindetale ved borgmester Benedikte Kiær, kransenedlæggelse og fællessange.

Medvirkende
Steffen Ravn Jørgensen
Sted
Helsingør Domkirke