Onsdag d. 28. oktober 2020, Kl. 19:15 til kl. 21:15

Overmod, gerrighed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og sløvhed er de 7 dødssynder. De kan opfattes som advarselstrekanter eller pejlemærker. Som redskaber til at holde os på sporet og sørge for at vi ikke afsporer vores liv. For noget kan ødelægges i synden, og jeg er med til at ødelægge det. Omgangen med tingene er afgørende.

Kirsten Winthers mormor sagde: "Man bliver aldrig for gammel til at tage sig selv i skole". Dette at have en rettesnor, et nyttigt reglement, som beskytter og fremmer. Der er både Kloster-, Moskva- og Ulveregler! Og også selvbeherskelse, mådehold, besindighed, indlevelse, dømmekraft og disciplin, som alt sammen kræver både skoling og vedligeholdelse for at danne livsmåde. Dom er afgørelse og en grænse, og dermed skræmmende. Ligger der en værdi i at kunne blive bange? Hvad bliver vi bange for? Og bliver vi bange for det virkeligt farlige?

Fællesspisning i Toldkammeret kl. 18.00 - tilmelding kuto.dk

Medvirkende
Kirsten Grønbech / Kirsten Winther
Sted Havnepladsen 1, Toldkammeret, Blomstersalen, Havnepladsen 1, Toldkammeret, Blomstersalen, 3000 Helsingør