Fyraftensmøde

JAN
06

Fyraftensmøde


Dato Onsdag d. 6. januar 2021, Kl. 16:30 til kl. 18:30
Medvirkende
Biolog, lic. scient. Kåre Fog
Pris
Sandwich og drikkevarer af 20 kr.

Identitetspolitik, socialkonstruktionisme, postmodernisme, radikalfeminisme, ”humanisme”, relativisme, krænkelseskultur, Black Lives Matter, bevægelsen for transkønnede og mange andre bevægelser i tiden ses måske af tilhængerne som helt forskellige bevægelser. Jeg opfatter dem derimod som udtryk for en og samme grundlæggende holdning. Det er en holdning hvor naturvidenskabens ideal om neutralitet og objektivitet lægges for had, og hvor al tanke om mennesket som et biologisk væsen med medfødte egenskaber afvises. Idealet om objektivitet afvises, fordi man mener at ”objektiv videnskab” bidrager til at undertrykke kvinder, fattige, og etniske minoriteter. Naturvidenskab skal afløses af studier i hvide mænds undertrykkelse af andre køn, andre racer, og andre klasser. Hertil bruges en systematisk tilgang til offerrollen, hvor det gælder om at have mest mulig offerstatus. Al forskning og al politik bør handle om at bekæmpe undertrykkelse, og da heteroseksuelle hvide mænd undertrykker alle andre, skal disse fratages al autoritet. Et af disse mænds midler til undertrykkelse er f.eks. kernefamilien, og derfor skal kernefamilien afskaffes, lige som opdelingen i to køn skal afskaffes. Personer der ikke anerkender den tankegang, fyres fra deres stillinger, og der indfinder sig en form for totalitært styre.