Fyraftensmøde

MAR
03

Fyraftensmøde


Dato Onsdag d. 3. marts 2021, Kl. 16:30 til kl. 18:30
Medvirkende
Professor, ph.d. & dr.phil. Hans Bonde
Pris
Sandwich og drikkevarer af 20 kr.

Den moderne feminisme er blevet en fifty-fifty-ideologi. Vi oplever i dag, hvordan der skabes ’kønsbalance’ på prestigefyldte poster inden for danske kvoterede statslige bestyrelser samt ved sammensætning af danske og vesteuropæiske regeringer og EU-Kommissionen. 2020 er blevet året med en hel bølge af favoriseringspolitik - inden for kunst og forskning endog via lovstridige metoder. Samtidig foregår der et massivt statsligt pres på offentlige institutioner og private virksomheder for at opnå ’kønsbalance’ trods ligestillingslovenes ufravigelige krav om ikke at måtte sortere på køn. Udviklingen truer med helt at underminere det klassiske borgerbegreb. Hvis tendensen til at tilskrive rettigheder og udforme lovgivning på baggrund af kollektive identiteter fortsætter med inddragelse af stadig flere grupperinger, splintres det moderne oplyste samfund