Lørdag d. 29. august 2020, Kl. 10:00 til kl. 10:30

Det er i år 75 år siden Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Vi mindes de tapre sønner og døtre, som kæmpede for landets ære og frihed.

Enhver generation må besinde sig på, hvordan friheden, som skattes, kan rækkes videre til kommende generationer.

Kl. 10.00: Helsingør Domkirke kort gudstjeneste med kor og fællessang ved domprovst Steffen Ravn Jørgensen og domorganist Else-Marie Kristoffersen.

Kl. 10.45: Lysfest ved Sveasøjlen på Havnepladsen med kaffebod.

Kl. ca. 11.30: Velkomst og mindetale ved borgmester Benedikte Kiær, kransenedlæggelse og fællessange

Nordsjællands Ungdomskor under ledelse af Cille Buch medvirker

Medvirkende
Steffen Ravn Jørgensen