Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 29. november kl. 18.00

I 2017:

31. januar

7. marts 

28. marts - ( Årsregnskab 2016 skal godkendes - frist 1. april)

2. maj

6. juni - ( behandling af Budgetbidrag 2017 - frist 15. juni )

22. august

26. september - ( Protokollatet for Regnskab 2016 skal godkendes- frist 15. oktober)

7. november - (Endeligt Budget 2017 skal forelægges - frist 15. november)

Årets sidste møde den 28. november kl. 17.00  (valg af formand, næstformand og enkeltposter samt behandling af PU´s bemærkninger til regnskabet).