Påsketableau

Som præst erfarer man ofte, at påskens begivenheder taler til mennesker i alle aldre. Den handler om grundtemaer, som alle forstår og som rammer dybt i sindet – og som vi har brug for at dele med hinanden.

Påsketableau er julekrybbe oversat til påske, altså figurer i scenerier, som forestiller påskens store, dramatiske og eksistentielle forløb fra Jesu indtog i Jerusalem Palmesøndag, nadverens indstiftelse Skærtorsdag, angsten i Getsemane have, korsfæstelsen Langfredag, den tomme grav Påskemorgen og disciplenes møde med den opstandne Jesus i tiden derefter.

Kirkens påsketableau viser i scener påskens forløb fra Jesu indtog i Jerusalem Palmesøndag, nadveren Skærtorsdag, korsfæstelsen Langfredag, den tomme grav Påskemorgen og disciplenes møde med den opstandne Jesus i tiden derefter.

I et samarbejde mellem mine konfirmander, kunstner LouiseT, skoletjenesteleder Birgitte Kjær Mikkelsen og jeg har vi lavet et påsketableau til kirken. Vi modtog i 2014 Helsingør Stiftsinitiativpris for dette.

Besøgende vil se indtoget, nadverens indstiftelse, Gethsemane have, Jesus i Statholderens borg med forhør og hans lidelse, Peters fornægtelse, korsfæstelsen og opstandelsen.

Påsketableauet står ved siden af altertavlen og kan ses i kirkens åbningstid før og efter påske.

Og vi præster vil gerne fortælle om det.

Velkommen!

Kirsten Winther

 

Påsketableauet udstilles hvert år i kirken ved siden af altertavlen i påsketiden, før og efter påske.