Nyt ifm. MR valg 2016

Navne og kontaktoplysninger på Domkirkens Menighedsråd er nu lagt på hjemmesiden efter den 22. november, hvor det ny råd konstituerede sig.

Skt. Olai Kirke er udover at være sognekirke tillige Helsingør Stifts domkirke og dermed stiftets hovedkirke. Det præger naturligvis også menighedsrådets arbejde. Sideløbende med mange forskellige gudstjenester udfoldes der et rigt kultur- og musikliv. Der undervises og afholdes foredrag og studiekredse om alverdens emner. Der tilbydes babysalmesang og deltagelse i livlige ældremøder. Og kirkens musikere og sangere leverer kunst på højt niveau.

 

Fakta boks
Menighedsrådene er den lokale ledelse i folkekirken.
I Danmark har vi cirka 1.750 menighedsråd. Oprindelig var der et råd i hvert sogn, men efterhånden dækker nogle menighedsråd flere sogne. Der er 2.172 sogne.
Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer. Antallet bestemmes af antal folkekirkemedlemmer i sognet. I alt har menighedsrådene i dag ca. 12.500 valgte medlemmer.
Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, menighedslokaler og præstebolig, ansætter og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (undtagen præsterne), tilrettelægger det kirkelige liv og indstiller, hvem der skal ansættes som lokal præst.
Man får ikke løn for at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kontaktpersonen (rådets kontakt til de ansatte), kirkeværgen (fører tilsyn med kirke og kirkegård) og kassereren modtager et mindre honorar.
Menighedsrådet sammensættes for en funktionsperiode på fire år. Menighedsrådsvalg er som regel kun valg af navn – og ikke i praksis. I 95 procent af sognene foregår valget ved et såkaldt aftalevalg, hvor der kun opstiller én liste, som så automatisk bliver valgt.
Det er lovpligtigt, at menighedsrådet skal afholde et orienteringsmøde om valget. Det er her forventningen, at det langt de fleste steder vil blive kombineret med et opstillingsmøde af de kandidater, der ønsker at opstille.
Hvis der kun bliver indleveret én gyldig kandidatliste, skal menighedsrådet inden valgdatoen offentligt bekendtgøre, at afstemningsvalg aflyses.

Hvis der skal være afstemningsvalg, foregår det tirsdag den 8. november 2016.