Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020

D. 15. september blev der afholdt valgforsamling over hele landet, hvor medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn havde tale- og stemmeret. 

Forinden den 9. juni 2020 blev der afholdt orienteringsmødet samtidig med det årlige menighedsmøde.

Skt. Olai Kirke er udover at være sognekirke tillige Helsingør Stifts domkirke og dermed stiftets hovedkirke. Det præger naturligvis også menighedsrådets arbejde. Sideløbende med mange forskellige gudstjenester udfoldes der et rigt kultur- og musikliv. Der undervises og afholdes foredrag og studiekredse om alverdens emner. Der tilbydes babysalmesang og deltagelse i livlige ældremøder. Og kirkens musikere og sangere leverer kunst på højt niveau.

 

Fakta boks
Menighedsrådene er den lokale ledelse i folkekirken.
I Danmark har vi cirka 1.750 menighedsråd. Oprindelig var der et råd i hvert sogn, men efterhånden dækker nogle menighedsråd flere sogne. Der er 2.172 sogne.
Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer. Antallet bestemmes af antal folkekirkemedlemmer i sognet. I alt har menighedsrådene i dag ca. 12.500 valgte medlemmer.
Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, menighedslokaler og præstebolig, ansætter og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (undtagen præsterne), tilrettelægger det kirkelige liv og indstiller, hvem der skal ansættes som lokal præst.
Man får ikke løn for at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kontaktpersonen (rådets kontakt til de ansatte), kirkeværgen (fører tilsyn med kirke og kirkegård) og kassereren modtager et mindre honorar.
Menighedsrådet sammensættes for en funktionsperiode på fire år. Menighedsrådsvalg er som regel kun valg af navn – og ikke i praksis. I 95 procent af sognene foregår valget ved et såkaldt aftalevalg, hvor der kun opstiller én liste, som så automatisk bliver valgt.
Det er lovpligtigt, at menighedsrådet skal afholde et orienteringsmøde om valget. Det er her forventningen, at det langt de fleste steder vil blive kombineret med et opstillingsmøde af de kandidater, der ønsker at opstille.
Hvis der kun bliver indleveret én gyldig kandidatliste, skal menighedsrådet inden valgdatoen offentligt bekendtgøre, at afstemningsvalg aflyses.

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

Der blev afholdt valg til menighedsrådet d. 15. september – med den ny, mere demokratiske valgform, der giver menighedsrådene mere legitimitet (i stedet for aftalevalg, hvor man på et møde opstillede en liste, og da der ikke indkom flere lister i langt de fleste tilfælde, var de, der stod på listen, valgt).

Der valgtes 11 medlemmer til menighedsrådet samt 4 stedfortrædere, se disse under MR .

På vegne af valgudvalget

Ulla Ringbæk

formand for menighedsrådet

Valgforsamling

VALGFORSAMLING

Tirsdag den 15. september blev følgende kandidater valgt til menighedsrådet

Ulla Ringbæk, Bitten Preuss Bloch, Thomas Kok, Carsten Frederik Rygaard, Jørgen Wulff Clausen, Herluf Gustav Madsen, Katja Gottlieb, Merete Svallgaard Knuhtsen, Henrik Hey, Inger Johanne Teisen Winther, Lis Møller-Jørgensen.

Stedfortrædere:

Jørgen Busch Christensen, Søren Støckel Thostrup, Jørgen Franck, Birte Raahauge Hilsløv

Desuden gøres der opmærksom på muligheden for at udløse et afstemningsvalg jf. 'Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd’. Dette skal ske ved, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg, jf. § 6 e.

___________________