Folkekirkens Nødhjælp - Sogneindsamling

HVERT ET SKRIDT TÆLLER, NÅR VI GÅR FOR KLIMAET SØNDAG D. 8. MARTS 2020

Igen i år går frivillige indsamlere på gaden for at samle ind til mennesker i nød ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Klimaforandringer rammer os alle, men de rammer særlig hårdt i verdens fattigste lande.

Mange steder er man ikke klædt på til det nye klima, og der er brug for at kunne gøre noget mod oversvømmelser, tørke og orkaner. Heldigvis findes løsningerne, eller de kan udvikles.

Derfor sætter Folkekirkens Nødhjælp i år fokus på klimaløsninger som træplantning, bygning af broer, diger, opsamlingssøer og implementering af vedvarende energiformer. Og vi samler også ind til klimaresistente afgrøder, brønde og innovative løsninger, som kan sikre en mere bæredygtig fremtid for verdens fattigste.


Hvis du går en indsamlingsrute, er du derfor med til at hjælpe de mennesker, der er i nød pga. klimaforandringerne. 


Sogneindsamlingen er også en god mulighed for flere generationer, at gå sammen om et fælles mål:

At samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt. 


Meld dig som indsamler hos Ulla Ringbæk, tlf. 2173 5550 eller email: ullar19@gmail.com