Hvad er et menneske? Har et menneske en opgave i livet? Og er det netop opgaven, der giver livet mening?
Disse helt grundliggende spørgsmål har mennesker til alle tider og i alle kulturer tænkt over og bakset med. Vi står jo alle over for den opgave at skulle leve vort liv. Men hvordan?
Vi i den kristne kulturkreds har en helt enestående rig kilde at øse af, når disse spørgsmål søges besvaret. Først og fremmest, naturligvis, Bibelen som er selve fundamentet for vores kultur. Dernæst den kristne kirkes historie og den dogmatiske og religionsfilosofiske tænkning, der har fundet sted ned gennem de forgangne 2000 år.
I samarbejde med Folkeuniversitetet udbyder domprovstiets præster undervisning i alle teologiens klassiske fag på nedenstående lørdage i kalenderåret 2019:
19. januar  Ny testamente (ASG) og idéhistorie (AK) 16. februar  Ny testamente (ASG) og idéhistorie (AK) 16. marts  Ny testamente (ASG) og dogmatik (TBS) 27. april  Ny testamente (ASG) og dogmatik (TBS) 21. september  Gammel testamente (KEC)  og kirkehistorie (BO) 19. oktober  Gammel testamente (KEC)  og kirkehistorie (BO) 16. november  Gammel testamente (KEC)  og religionsfilosofi (AK) 7. december  Gammel testamente (KEC)  og religionsfilosofi (AK)
Undervisningen foregår i Domkirkens Hus, Skt. Olaigade 53.
Pris og tilmelding Kr. 475 pr. semester Helsingør Folkeuniversitet, helsingorfu@gmail.com
Dagsprogram: 9.15: Andagt i Domkirken 9.30 – 11.45: Undervisning 11.45 – 12.30: Frokost 12.30 – 14.45: Undervisning 14.45 – 15: Kaffepause 15 – 15.45:  Teologisk tema (et causerende oplæg om et aktuelt emne, fx omskæring, læsning af gammeltestamentlige tekster under kristen gudstjeneste, forholdet mellem islam og kristendom, etc.)
Undervisere Anne Sofie Grandorf (ASG), Domkirken Anders Kingo (AK), Domkirken Troels Bak Stensgaard (TBS), Vestervang Karin Elisabeth Christiansen (KEC), Sthens Bodil Olesen (BO), Hornbæk Anders Kingo