Festivalen i Helsingør fra onsdag 15. april til søndag 3. maj 2020.

Festivalens programpunkter er gratis med undtagelse af film og teater.

Den er et samarbejde mellem Kirsten Grønbech, sognepræst Sct. Mariæ kirke og Kirsten Winther, sognepræst Helsingør domkirke, Kulturværftet og Helsingør Teater.

HENT brochuren her 

Brochuren kan desuden hentes i domkirkens våbenhus samt på kirkekontoret.

Saltet og Lyset, Synden og Dommen er centrale kristne temaer, og de samler samtidig eksistentielle og almene begreber og tanker om og erfaringer af det at være menneske. Salt og lys er vi, og det skal afspejle sig i vores livsmåde. Vi kan ikke undgå at synde, og vores synd har omkostninger. Dommen afslører, at der i livet altid er noget på spil. Mennesket er i verden som krop, og som krop mellem kroppe.
Festivalen vil skabe samtale- og tankerum omkring temaerne. Jesus satte ord på tingene, og det spor skal vi fortsætte. Det er ord, der vækker til besindelse, tilbyder klarhed og rejser vores livsmod. Det kristne samtalerum er højloftet, det kan rumme paradokser og det insisterer på kærlighedens nødvendighed såvel som lidelsens uundgåelighed. Og der rækkes os redskaber fra både den jødiske og den kristne  tradition.
Festivalen byder på foredrag, film, koncert, teater og samtaler. Og den vil foregå i Helsingør Domkirke, Vor Frue Kloster, Kulturværftet og Toldkammeret.