Der afholdes valg til menighedsrådet d. 15. september – med en ny valgform, der er mere demokratisk og skal give menighedsrådene mere legitimitet. Tidligere hed det aftalevalg, hvor man på et møde opstillede en liste, og da der ikke indkom flere lister i langt de fleste tilfælde, var de, der stod på listen, valgt.

D. 15. september holdes der valgforsamlinger i hele landet. I Skt. Olai sogn holdes det kl. 19.00. Alle medlemmer af folkekirken med valgret i Skt. Olai sogn har her tale- og stemmeret. Valgbestyrelsen vil afkrydse disse i valglisten og udlevere stemmesedler. Kandidater opstilles på mødet, og der er ikke krav om stillere. Kandidaterne vil præsentere sig selv og redegøre for, hvorfor de ønsker at blive medlem af menighedsrådet. Der vil være lejlighed til debat og stille spørgsmål til kandidaterne inden selve afstemningen, der er skriftlig og hemmelig.

Efter valg af 11 til menighedsrådet vælges stedfortrædere.

Mød op d. 15. september kl. 19.00 i Helsingør Domkirke og vær med til at bestemme, hvem der skal varetage de mange spændende opgaver i rådet de næste 4 år.

På vegne af valgudvalget

Ulla Ringbæk

formand for menighedsrådet