Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hånd og Ånd

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke, strikker meget. Jette Avlund har arbejdet som ergoterapeut på det kommunale område, i psykiatrien og som underviser. Hun er international Master i Ergoterapi.

Sammen inviterer vi til tre lørdage (29/8 - 19/9 - 17/10) i Helsingør Domkirke med igangsættende ord som:

Menneskelig aktivitet – alt det, vi kan forme og fremstille.

Omgivelsernes betydning – rummet og bibelens ord.

Opmærksomhed og fordybelse.

Alt til rette tid.

Udskillelse af det ubrugelige.

Kunne holde til sig selv.

Dette tiltag er båret af respekt for: Menneskets behov for at forstå sin omverden og udtrykke sig i den. Den bærende kraft i gensidigheden. Det at stille sig til rådighed for at noget værdifuldt kan komme til én. Genklang i det, der taler - og i dig selv. Vi har begge erfaret, hvor frugtbart, sjovt, udviklende og beroligende samarbejdet og samspillet mellem håndens arbejde i konkrete udtryk og den åndelige fordybelse og refleksion er. De befrugter gensidigt hinanden og gør os rigere. De giver os klarhed og fortrolighed med os selv i den indre og ydre livsverden. I håndens arbejde er der rytme og bevægelse, ligesom når man går. Vandring giver tanken og ånden både ro og retning. Refleksion og fordybelse får os til at se såvel ind i som ud over os selv. Aktiviteterne udspringer af og afspejler mødet mellem os i vores aktuelle livssituation og det kristne livsrum i dagens emne. Deltagernes aktiviteter kan være produktive eller non-produktive. Dvs. der kan komme et produkt ud af det og/eller en livgivende tankevirksomhed. Focus er både på processen og resultatet. Processen er igangsættende, og resultatet er processens håndgribelighed og klarhed. 

Tilmelding senest torsdagen før til: Kirsten Winther – tlf. 49214144 – mail: kwi@km.dk Eller Jette Avlund – tlf. 60619001 – mail: jetteavlund@gmail.com

Det er gratis at deltage.

Dagens forløb:

Kl. 12.00 – 12.25: Salme, bibelsk tekst om emnet, refleksioner, Fadervor, praktiske oplysninger.

Kl. 12.25 – 13: Arbejde med aktiviteter i kirkerummet.

Kl. 13 – 13.10 – Kaffe i Oxernes kapel.

Kl. 13.10-13.40 – Arbejde med aktiviteter i kirkerummet, med orgelmusik.

Kl. 13.40 – 14: Samtale og opsamling i Oxernes kapel.

Aktiviteterne kan bl.a. være: Intuitiv tegning, -strikning, -broderi og –collagefremstilling. Deltagerne medtager selv materialer, og rydder op efter sig. Domkirken har begrænsninger i forbindelse med praktiske aktiviteter og til materialer, idet der ikke kan arbejdes med materialer, der ved uheld kan skade inventaret – eller svine på en måde, som man ikke selv nemt kan ordne. Materialerne kan eksempelvis være: Stof, nål og tråd, garn og pinde, blyanter, tusser, papir, sakse og limstifter, blade og magasiner.

Folder ligger fremme i kirkens våbenhus.