- GÆLDENDE CORONAREGLER I OLAI -

KIRKERUM : 130 deltagere hvor der synges og 220 hvor der ikke synges

OXERNES KAPEL : 25 - hvor der ikke synges

DOMKIRKENS HUS : 28 - der må ikke synges

-------------------------------

BEMÆRK
- Landemode den 3. oktober er aflyst - 
------------------------------------------------------------------------------

 

VALGFORSAMLING

Tirsdag den 15. september blev følgende kandidater valgt til menighedsrådet

Ulla Ringbæk, Bitten Preuss Bloch, Thomas Kok, Carsten Frederik Rygaard, Jørgen Wulff Clausen, Herluf Gustav Madsen, Katja Gottlieb, Merete Svallgaard Knuhtsen, Henrik Hey, Inger Johanne Teisen Winther, Lis Møller-Jørgensen.

Stedfortrædere:

Jørgen Busch Christensen, Søren Støckel Thostrup, Jørgen Franck, Birte Raahauge Hilsløv

Desuden gøres der opmærksom på muligheden for at udløse et afstemningsvalg jf. 'Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd’. Dette skal ske ved, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg, jf. § 6 e.

___________________

 

HÅND OG ÅND

- et samarbejde mellem tanke og handling i domkirkens rum - 

Lørdag den 19. september kl. 12-14

Tilmelding senest torsdagen forinden

til Kirsten Winther - mail kwi@km.dk

se folder HER

___________________

 

FREDAGSMØDE

Domkirkens Hus

25. september kl. 14-16

Genforeningen - sikkerhedspolitisk og militært

Foredrag v/ Jørgen Hjorth, Fhv. generalmajor og militærhistoriker.

  - tilbagetrækningen fra Danevirke - slaget på Dybbøl Banke - landgangen til Als - 

Kaffe og brød af 20 kr.

___________________

 

Festivalen SALTET OG LYSET, SYNDEN OG DOMMEN 

 afholdes fra onsdag 28. oktober – mandag 16. november 2020  

HENT program her

Fysisk program vil ligge fremme i kirkerne efter sommerferien

____________________________

 

NYT KIRKEBLAD

Kirkeblad efterår 2020 ses HER

Kirkebladet postomdeles til alle husstande i sognet

______________________________