Middagsandagt hver onsdag kl. 12.00
------------------------------------

 

 

HELSINGØR DOMKIRKE

- i forbindelse med Sundtoldsmarked -

Lørdag den 24. august

kl. 12.00 Rundvisning i kirken v/ Niels Christian Poulsen, kirketjener

kl. 13.00 Koncert v/ Bo Grønbech, domorganist - musik fra sundtoldstiden

kl. 14.00 Rundvisning i kirken v/ Kirsten Winther, sognepræst

på markedet deltager præster i ornat samt kirkens kor i historiske dragter under ledelse af kantor Roland Haraldsson med kor iført historiske dragter

----------------------------------

 

FYRAFTENSMØDE

Oxernes kapel, Helsingør Domkirke

Onsdag den 4. september kl. 17-18.30

Foredrag v/ Henrik Jensen, historiker

"Det gik galt, da vi i Europa afskrev vores historie" 

Vi mødes kl. 16.30 til sandwich og drikkevarer af 20 kr., herefter foredrag kl. 17 med efterfølgende samtale.

VEL MØDT

______________________

 

FLAGDAGEN FOR DANMARKS UDSENDTE

Helsingør Domkirke

Torsdag den 5. september kl. 16.45

Program:

Veteran-Gudstjeneste i Helsingør Domkirke v/ domprovst Steffen Ravn Jørgensen og kantor Roland Haraldson

Herefter fælles afgang til Helsingør Kirkegård med faner
Kl. 17.30: Kransenedlæggelse ved mindesten (benyt indgangen fra I. L. Tvedes Vej)
Kl. 18.00: Reception i Byrådssalen på Helsingør Rådhus.
Taler ved 1. viceborgmester Henrik Møller og kaptajn ved 3. Livgardebataljon, Daniel Melgaard Jacobsen.
Afslutning ca. 19.15

______________________

 

Kirkeblad forår - sommer 2019 ses her

Kirkebladet postomdeles til alle husstande i sognet og ligger desuden fremme i våbenhuset samt på kirkekontoret.