Ved rådsmødet den 28. nov. 2018 blev alle rådsmedlemmer genvalgt til deres poster.

Kommende rådsmøder i 2019:

 

Tirsdag 29. januar, onsdag 27. februar, tirsdage 26. marts, 23. april, 28. maj, 20. august, 24. september, 5. november. Årets sidste rådsmøde onsdag den 27. november kl. 17.00.

DOMKIRKENS MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet i Skt. Olai har 15 medlemmer. Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet.

Som menighedsråd er det først og fremmest vigtigt for os at skabe smukke og værdige rammer omkring gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielser og begravelser, så menigheden føler sig godt tilpas og får lyst til at komme igen.

Forkyndelsen af evangeliet understreges og fremhæves af musikken og sangen, og på det punkt er domkirken meget privilegeret. Vi har nogle fantastisk dygtige og entusiastiske mennesker – organisten, kantoren, kirkekoret – der sammen med drengekoret ikke alene medvirker ved gudstjenesterne, men som også holder koncerter i årets løb.

Under rådet er nedsat en række udvalg, der hver især tager sig af forskellige sider af kirkens virke:

Aktivitetsudvalget arrangerer mange aktiviteter henover året for alle aldersgrupper.

Det administrative Musikudvalg står for administrationen af midlerne til kirkens musikliv.

Hus- og præsteboligudvalget tager sig af Domkirkens Hus med kirkekontor og mødelokaler og præsteboligernes vedligeholdelse.

Kommunikationsudvalget skriver bl.a. kirkebladene og redigerer hjemmesiden, ligesom udvalget også varetager kontakten til pressen.

Kirkeudvalget sørger for, at domkirkens indre og ydre bliver holdt i en forsvarlig stand, og lige nu står udvalget bl.a. for restaurering af alle kirkens mindetavler og malerier.

Økonomiudvalget varetager kirkens budgetter og regnskaber.

Desuden er menighedsrådet repræsenteret i bestyrelsen for Helsingør Kirkegård, i Folkekirkens skoletjeneste i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner og i Helsingør Menighedspleje.