Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder 2022 – kl. 18.00 -  i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st.

Møderne afholdes i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st. og er offentlige

Torsdag den 13. januar kl. 18

Lørdag d. 5. februar kl. 10 – 15 – Samtaledag

Onsdag den 23. februar kl. 18

Torsdag den 24. marts kl. 18 (Årsregnskab 2021 godkendes – frist 1. april)

Onsdag den 20. april kl. 18

Torsdag den 19. maj kl. 18 (Budgetbidrag 2023 behandles første gang)

Torsdag d. 9. juni kl. 18 (Vedtagelse af foreløbigt budget – frist 15. juni)

Onsdag den 24. august kl. 18

Lørdag d. 10. september - Udflugt

Torsdag den 29. september kl. 18 (Protokollat regnskab 2021 godkendes– frist 15. oktober)

Torsdag d. 27. oktober (Drøftelse af budget)

Onsdag d. 9. november kl. 18 (Endeligt Budget 2022 – frist 15. november. Behandling af PU´s evt. bemærkninger til årsregnskabet)

Onsdag den 23. november kl. 17

Konstituering mv.

Efterfølgende adventsarrangement for rådsmedlemmer, stedfortrædere og kirkens medarbejdere.

DOMKIRKENS MENIGHEDSRÅD : 

Menighedsrådet i Skt. Olai har 11 medlemmer samt de 4 præster. Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. Menighesrådet ahr netop konstitueret sig den 24. november 2020.

Som menighedsråd er det først og fremmest vigtigt for os at skabe smukke og værdige rammer omkring gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielser og begravelser, så menigheden føler sig godt tilpas og får lyst til at komme igen.

Forkyndelsen af evangeliet understreges og fremhæves af musikken og sangen, og på det punkt er domkirken meget privilegeret. Vi har nogle fantastisk dygtige og entusiastiske mennesker – domorganisten, kantoren, kirkekoret – der sammen med drengekoret ikke alene medvirker ved gudstjenesterne, men som også holder koncerter i årets løb.

Under rådet er nedsat en række udvalg, der hver især tager sig af forskellige sider af kirkens virke:

Aktivitetsudvalget  arrangerer aktiviteter hen over året for alle aldersgrupper.

Musikudvalget  bistår med administration af midlerne til kirkens musikliv.

Hus- og præsteboligudvalget  tager sig af Domkirkens Hus med kirkekontor og mødelokaler og præsteboligernes vedligeholdelse.

Kommunikationsudvalget  skriver bl.a. kirkebladene og redigerer hjemmesiden, ligesom udvalget også varetager kontakten til pressen.

Kirkeudvalget  sørger sammen med kirkeværgen for, at domkirkens indre og ydre bliver holdt i en forsvarlig stand.

Økonomiudvalget  varetager kirkens budgetter og regnskaber og står for det fælles regnskabskontor..

Desuden er menighedsrådet repræsenteret i bestyrelsen for Helsingør Kirkegård, i Folkekirkens skoletjeneste i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner og i Helsingør Menighedspleje.