Helsingør Domsogns kirkeblad udkommer tre gange om året.

Kirkebladet postomdeles til sognets beboere, og kan desuden hentes af interesserede i kirkens våbenhus.

Læs kirkebladet på hjemmesidens forside

Såfremt kirkebladet udebliver, bedes der rettes henvendelse herom til kirkekontoret.

Redaktion: Anders Kingo (ansv.), Steffen Ravn Jørgensen, Torben Sørensen (foto). Merete Knuhtsen og Anne Sofie Grandorf.